PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Korean Journal of Ophthalmology10.3341/kjo.2021.00812022363210-217Factors Associated with Macular Staphyloma Area on Ultra-widefield Fundus ImagesXinmei Zhang, Emmanuel Eric Pazo, Aoqi Zhang, Lanting Yang, Guangzheng Dai, Xianwei Wu, Yang Xia, Amit Meshi, Wei He, Tiezhu Linhttp://ekjo.org/upload/pdf/kjo-2021-0081.pdf, http://ekjo.org/journal/view.php?doi=10.3341/kjo.2021.0081, http://ekjo.org/upload/pdf/kjo-2021-0081.pdf
Pathologic Myopia10.1007/978-3-030-74334-5_162021227-236Staphyloma II: Morphological Features of Posterior Staphyloma in Pathologic Myopia – Analysis Using 3D MRI and Ultra-widefield OCTKyoko Ohno-Matsui, Muka Moriyama, Kosei Shinoharahttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-74334-5_16
PLOS ONE10.1371/journal.pone.01772072017126e0177207Ultra-widefield fundus autofluorescence in age-related macular degenerationAbhilash Guduru, David Fleischman, Sunyoung Shin, Donglin Zeng, James B. Baldwin, Odette M. Houghton, Emil A. Sayhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0177207
Scientific Reports10.1038/s41598-020-75493-92020101Objective analysis of perfluoropropane tamponade area after pars plana vitrectomy using ultra-widefield fundus stereographic projection imagesMihyun Choi, Suji Hong, Cheolmin Yun, Seong-Woo Kimhttps://www.nature.com/articles/s41598-020-75493-9.pdf, https://www.nature.com/articles/s41598-020-75493-9, https://www.nature.com/articles/s41598-020-75493-9.pdf
Communications Biology10.1038/s42003-019-0730-x202031Deep learning for detecting retinal detachment and discerning macular status using ultra-widefield fundus imagesZhongwen Li, Chong Guo, Danyao Nie, Duoru Lin, Yi Zhu, Chuan Chen, Xiaohang Wu, Fabao Xu, Chenjin Jin, Xiayin Zhang, Hui Xiao, Kai Zhang, Lanqin Zhao, Pisong Yan, Weiyi Lai, Jianyin Li, Weibo Feng, Yonghao Li, Daniel Shu Wei Ting, Haotian Linhttps://www.nature.com/articles/s42003-019-0730-x.pdf, https://www.nature.com/articles/s42003-019-0730-x, https://www.nature.com/articles/s42003-019-0730-x.pdf
International Ophthalmology10.1007/s10792-020-01609-92020412727-741Clinical application of ultra-widefield fundus autofluorescenceAmin Xu, Changzheng Chenhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10792-020-01609-9.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10792-020-01609-9/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10792-020-01609-9.pdf
Ophthalmology Retina10.1016/j.oret.2020.08.017202155450-457Quantitative Comparison of Fundus Images by 2 Ultra-Widefield Fundus CamerasAndrew Chen, Suveera Dang, Mina M. Chung, Rajeev S. Ramchandran, Angela P. Bessette, David A. DiLoreto, David M. Kleinman, Jayanth Sridhar, Charles C. Wykoff, Ajay E. Kuriyanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2468653020303493?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2468653020303493?httpAccept=text/plain
Current Diabetes Reports10.1007/s11892-014-0514-02014148Ultra Widefield Fundus Imaging for Diabetic RetinopathySzilárd Kiss, Thomas L. Berenberghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11892-014-0514-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11892-014-0514-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11892-014-0514-0
Acta Ophthalmologica10.1111/aos.139512018972Inconsistent distortion in ultra‐widefield fundus imageDanson Vasanthan Muttuvelu, Jens Folke Kiilgaardhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Faos.13951, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/aos.13951, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/aos.13951, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/aos.13951
Eye10.1038/s41433-023-02458-32023Comparison of 50° handheld fundus camera versus ultra-widefield table-top fundus camera for diabetic retinopathy detection and gradingEdoardo Midena, Luca Zennaro, Cristian Lapo, Tommaso Torresin, Giulia Midena, Luisa Frizzierohttps://www.nature.com/articles/s41433-023-02458-3.pdf, https://www.nature.com/articles/s41433-023-02458-3, https://www.nature.com/articles/s41433-023-02458-3.pdf