Clinical Characteristics of Optic Neuritis in Koreans Greater than 50 Years of Age
Jin Choi, Seong-Joon Kim, Ji Woong Chang, Jeong Hun Kim, Young Suk Yu
Korean J Ophthalmol. 2012;26(2):111-115.   Published online 2012 Mar 22     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2012.26.2.111
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Profile of Optic Neuritis in Malaysian Patients Older Than 45 Years of Age
Mohammad Hudzaifah-Nordin, Chin Feng Wendy-Ong, Masnon Nurul-Ain, Wan-Hazabbah Wan Hitam
Cureus.2022;[Epub]     CrossRef
Pain Symptoms in Optic Neuritis
Xiayin Yang, Xuefen Li, Mengying Lai, Jincui Wang, Shaoying Tan, Henry Ho-lung Chan
Frontiers in Pain Research.2022;[Epub]     CrossRef
Optic Neuritis in the Older Chinese Population: A 5-Year Follow-Up Study
Junqing Wang, Huanfen Zhou, Limin Qin, Chunxia Peng, Jie Zhao, Da Teng, Dahe Lin, Nanping Ai, Quangang Xu, Shihui Wei
Journal of Ophthalmology.2017; 2017: 1.     CrossRef
Optic neuritis: a 5-year follow-up study of Chinese patients based on aquaporin-4 antibody status and ages
Huanfen Zhou, Shuo Zhao, Dongfang Yin, Xiaofei Chen, Quangang Xu, Tingjun Chen, Xiaoyan Li, Junqing Wang, Hongyang Li, Chunxia Peng, Dahe Lin, Shihui Wei
Journal of Neurology.2016; 263(7): 1382.     CrossRef
Detecting a relative afferent pupillary defect using the swinging light test
Mohammed Touqeer
International Journal of Ophthalmic Practice.2015; 6(1): 8.     CrossRef
Metabolomics in non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy patients by liquid chromatography–quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Fernando Andrade, Alicia Sánchez-Ortega, Marta Llarena, Sergio Pinar-Sueiro, Marta Galdós, M. Aranzazu Goicolea, Ramón J. Barrio, Luis Aldámiz-Echevarría
Metabolomics.2015; 11(2): 468.     CrossRef
La tomografía computarizada y la resonancia magnética en patologías frecuentes de órbita y vía óptica. Una revisión
Lina Marcela Acuña Bedoya, Sara Viviana Angulo Sánchez
Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular.2013; 11(1): 93.     CrossRef