Prognostic Factors Related with Surgical Outcome of Vitrectomy in Myopic Traction Maculopathy
Chung Young Kim, Min Seok Kim, Kyoung Lae Kim, Se Joon Woo, Kyu Hyung Park
Korean J Ophthalmol. 2020;34(1):67-75.   Published online 2020 Feb 4     DOI: https://doi.org/10.3341/kjo.2019.0115
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Surgical Outcomes of Myopic Foveoschisis According to the ATN Classification System
Dong Fang, Jia Liang, Sheng Chen, Canfeng Huang, Kunke Li, Xingxing Mao, Xiaofeng Hou, Ting Xie, Pengxue Wei, Lu Chen, Shaochong Zhang
Ophthalmology and Therapy.2023; 12(1): 71.     CrossRef
Surgical treatment of a chronic foveal retinal detachment combined with staphyloma, foveoschisis, and macular hole
Efthymios Karmiris, Evangelia Chalkiadaki, Ourania Fydanaki, Michael Apostolopoulos
Oman Journal of Ophthalmology.2023; 16(1): 165.     CrossRef
Myopic Traction Maculopathy in Low Myopia
Emily D. Cole, Mark W. Johnson
Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina.2023; 54(8): 481.     CrossRef
Efficiency comparison with fovea-sparing internal limiting membrane peeling and complete internal limiting membrane peeling for treating myopic traction maculopathy
Wen-Jian Xin, Ji-Ze Jiang, Lei-Bing Ji, Wen-Juan Lv, Yong-Xin Gu, Yun Xiao
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology.2022; 260(1): 73.     CrossRef
Factors Affecting Visual Prognosis of Myopic Foveoschisis after Macular Buckling
Xiujuan Zhao, Yanbing Wang, Yuqing Chen, Silvia Tanumiharjo, Yijin Wu, Ping Lian, Shida Chen, Xia Huang, Bingqian Liu, Lin Lu, Akio Oishi
Journal of Ophthalmology.2022; 2022: 1.     CrossRef