Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Reza Yaghoobi 1 Woong Sun Yoo 1
Jason Cheuk-Sing Yam 1 Woong-Sun Yoo 4
J G Yang 1 Young Cheol Yoo 2
Jae Wook Yang 3 Yung Ju Yoo 3
Ji wook Yang 1 Chang Kyoon Yoon 1
K J Yang 1 Ill Han Yoon 1
Kun Jin Yang 2 J Y Yoon 1
S W Yang 2 Jun Ho Yoon 1
Sung jae Yang 1 K C Yoon 1
Sung Wook Yang 2 Kyung Cheol Yoon 2
Y S Yang 2 Kyung Chul Yoon 6
Yeon Hee Yang 1 Sang Won Yoon 3
Yun Sik Yang 1 Y H Yoon 2
Chan-min Yang 1 Yeo Don Yoon 1
Hee Jung Yang 2 Young H Yoon 1
Hee Kyung Yang 7 Chang Ho Yoon 3
Hyun Seung Yang 1 Chang Ki Yoon 2
In-Jun Yang 1 Chang Kyoon Yoon 1
Jae Wook Yang 1 Do Yeh Yoon 2
Ji Ho Yang 1 Dong Hee Yoon 1
Ji Wook Yang 2 Hyeon Jeong Yoon 1
Ji Yeon Yang 1 Hyeon-Jeong Yoon 1
Ji-Eun Yang 1 Ie-Na Yoon 4
Jong Yun Yang 3 Jae-Yoon Yoon 1
Kyung-Sook Yang 1 Je Moon Yoon 1
Min Kyu Yang 1 Jin Sook Yoon 24
Seong-Won Yang 1 Jinsook Yoon 1
Soonwon Yang 1 Joo Young Yoon 1
Suk-Woo Yang 11 Jun Ho Yoon 1
Sun Mo Yang 1 Jung Suk Yoon 1
Sung Jae Yang 5 Kyung Chul Yoon 5
Woo Ik Yang 1 Kyung-Chul Yoon 4
Young Seong Yang 3 Myung Hun Yoon 2
Yun Sik Yang 6 Noh Seung Yoon 1
Hüseyin Yardım 1 Sam Young Yoon 1
Hakan Halit Yaşar 1 Sang Chul Yoon 1
Mehdi Yaseri 4 Sangchul Yoon 1
Shahin Yazdani 1 Sung Wook Yoon 1
Serpil Yazgan 2 Won Tae Yoon 1
Byeong Jin Ye 1 Young Hee Yoon 13
Hwan Eok Yeo 1 Young Sun Yoon 1
Areum Yeo 1 Kengo Yoshii 1
Joon Hyung Yeo 1 Hiroshi Yoshikawa 1
Dong-Ju Yeom 1 Y S You 1
Ho Yeup Yeom 1 Eun-Joo You 1
Hosuck Yeom 1 In Cheon You 6
Volkan Yeter 1 Yong Sung You 9
Irene Tak-Yee Yeung 1 Dong Ju Youm 2
Kayoung Yi 1 Jie Hyun Youm 1
Chan-Hui Yi 2 D H Youn 1
Jeong-Ho Yi 2 Dong He Youn 1
Kayoung Yi 1 Dong Ho Youn 27
Sung-Tae Yi 1 Sang Woong Youn 1
Musa Yigit 1 H G Yu 1
Elvin Yildiz 1 Hyeong Gon Yu 8
Ahu Yilmaz 1 Ji Myeong Yu 1
Pelin Yilmazbas 2 Y S Yu 5
Hye Bin Yim 2 Young Sik Yu 1
Hye Bin Yim 1 Young Su Yu 1
Jin Ho Yim 1 Young Suk Yu 23
Iizuka Yoko 1 Hyeong Gon Yu 17
Kazuhito Yoneda 1 Hyung Gon Yu 1
Jin Seong Yoo 3 Seung-Young Yu 6
K W Yoo 1 Sun Im Yu 1
Mun Hyun Yoo 1 Sung Yu 3
Seo Eun Yoo 1 Young Suk Yu 25
Chungkwon Yoo 5 Nancy Shi Yin Yuen 1
Eun Seok Yoo 1 Nursen Yuksel 1
Gyeongmin Yoo 1 Hae Ri Yum 2
Hyung Gon Yoo 1 Il Han Yun 1
Jae Ho Yoo 1 Yie Min Yun 1
Je Moon Yoo 1 Young Su Yun 1
Ji Myong Yoo 3 Cheol Min Yun 1
Ji Myung Yoo 2 Il Han Yun 3
Ji-Myong Yoo 5 Sung-Cheol Yun 5
Jimyong Yoo 1 Young In Yun 2
Seul Gi Yoo 1 Young-Soo Yun 1
Su Jin Yoo 3 Elif Yusufoglu 1
Tai Woo Yoo 1

Korean Journal of
Ophthalmology

Print ISSN: 1011-8942
Online ISSN: 2092-9382ABOUT
BROWSE ARTICLES
EDITORIAL POLICY
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
SKY 1004 Building #701
50-1 Jungnim-ro, Jung-gu, Seoul 04508, Korea
Tel: +82-2-583-6520    Fax: +82-2-583-6521    E-mail: kos@ophthalmology.org                

Copyright © 2021 by Korean Ophthalmological Society. All rights reserved.

Developed in M2PI

Close layer
prev next